Дублянська громада
Самбірський район, Львівська область

Нормативні документи

Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Закон України  "Про освіту"
http://osvita.ua/legislation/law/2231

Закон України "Про загальну середню освіту"
http://osvita.ua/legislation/law/2232

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"
http://osvita.ua/legislation/law/8493

Закон України "Про відпустки"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page

 

Портфоліо як засіб організації проходження атестації вчителя